Les Miserables

Les Miserables

Na jednym poziomie Les Miserables to kryminał, w którym nieustające Inspektor Javert obsesyjnie dąży do zbiegły skazaniec Jean

Valjean. Na innym poziomie, jest to dramat z przestępstwa, kary i rehabilitacjiarcydzieło Hugo jest ortodoncja katowice o metafizycznej walki dobra i zła w duszy każdego człowieka. Jest to prośba o

sprawiedliwość społeczną, polityczną oświecenia i miłości osobowych.
Amazon

Sales Rank: #

2152223 w Książki Opublikowany: 2006-10 Format: Skrócony Język link oryginału: angielski Ilość przedmiotów: 2 Wymiary: 0.57 „hx 5,09” wx 7,82 „l, 0,25 kg Oprawa: stomatolog Kraków MP3 CD